PRVNÍ JEDNÁNÍ REKTORA UJEP S PRIMÁTOREM ÚSTÍ NAD LABEM

PRVNÍ JEDNÁNÍ REKTORA UJEP S PRIMÁTOREM ÚSTÍ NAD LABEM
19.3.2015
Dnes proběhlo první oficiální setkání nového rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s primátorem města.

Hned druhý den v úřadu rektora UJEP jednal doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., s primátorem Ústí nad Labem Ing. Josefem Zikmundem. Primátora navštívil v jeho kanceláři na magistrátu.

Na úvod schůzky doc. Balej blahopřál Josefu Zikmundovi k jeho nedávnému významnému životnímu jubileu. Primátor Zikmund poblahopřál Martinu Balejovi ke jmenování do funkce rektora: Je mi ctí pozdravit se s rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který včera obdržel od prezidenta republiky jmenovací dekret. A je sympatické, že univerzita, sídlící v Ústí nad Labem, má nejmladšího rektora v celé České republice.“

Společenský ráz úvodu setkání přešel později k pracovnímu jednání. Ve společenské rovině proběhlo samotné představení nového rektora UJEP primátorovi univerzitního města. Zároveň se Ing. Zikmudovi představil také nový kvestor univerzity Ing. Leoš Nergl.

V pracovní rovině navázal doc. Balej na minulé společné aktivity univerzity a magistrátu. Opětovně byl diskutován prodej objektu UJEP v ulici Stará městu Ústí nad Labem za účelem zřízení městské školky nebo vybudování kruhového objezdu v přímém sousedství Kampusu UJEP. Oba muži taktéž diskutovali otázku Collegia Bohemica. Primátor poinformoval o současném stavu jezera Milada a o plánovaných aktivitách a představách města v řešení budoucnosti tohoto turisticky atraktivního areálu.

Doc. Balej: „Dnes jsme společně s primátorem města hledali styčné body možné vzájemné spolupráce. Jsem přesvědčen, že Ústí nad Labem by se mělo daleko více profilovat také jako univerzitní město se vším, co k tomu patří. Jako univerzita budeme ctít myšlenku otevřeného kampusu, ve kterém probíhají pravidelné cykly přednášek pro veřejnost, kurzy Univerzity třetího věku, Teen Age University pro malé školáky a mnoho dalších akcí.“

„Současná politická reprezentace Ústí nad Labem oceňuje, že k Vašim prioritám patří i zpracování koncepce nakládání s nevyužitými budovami, což je pro občany a tedy i pro komunální politiky velmi aktuální téma. Koalice hnutí ANO a PRO!Ústí jasně deklarovala, že chce s Univerzitou J. E. Purkyně spolupracovat, a to v daleko větší míře, než bylo zatím zvykem,“ dodal primátor Zikmund.

Primátor požádal rektora Baleje o realizaci průzkumu, který by ukázal, co by mohlo motivovat studenty při rozhodnutí studovat právě v Ústí nad Labem. Doc. Balej v rámci návštěvy požádal primátora města Ústí nad Labem o nominování zástupce magistrátu do Správní rady UJEP. Během jednání Ing. Zikmund také potvrdil rektorovi UJEP opětovné udělení jednorázového stipendia primátora města Ústí nad Labem vynikajícímu studentovi UJEP za rok 2015.