Podpora ústeckému psímu útulku

Podpora ústeckému psímu útulku
10.2.2012
Primátor města Ústí nad Labem navštívil ústecký psí útulek - Centrum pro zvířata v nouzi a navrhl Radě města poskytnutí mimořádného příspěvku na péči o opuštěné psy v mrazech.

Zaměstnanci psího útulku, který je ve správě Zoologické zahrady Ústí nad Labem informovali primátora o situaci jejich svěřenců a mimořádných nákladech vznikajících v návaznosti na dlouhotrvající mrazivé počasí.

Rada města na svém jednání 9.2.2012 odsouhlasila návrh primátora na poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z fondu primátora na částečnou úhradu provozních nákladů útulku, právě v tomto extrémně mrazivém počasí. Doplněny budou výhřevné desky v boudách psů, dále z dotace bude pořízeno dostatečné množství oblečků pro psy, kteří se do útulku dostali z domácností a nejsou zvyklí na takto nízké teploty, nakoupeno bude také kvalitní energeticky a vitamínově hodnotné krmení podávané v těchto mrazech šedesáti svěřencům útulku.

V tomto nepříznivém období je třeba zajistit pomoc nejen lidem bez přístřeší, ale také nezapomenout na čtyřnohé „obyvatele“ našeho města, kteří si naši pozornost jistě zaslouží. Potřeby útulku budeme nadále sledovat a další finanční podpora pro ústecké opuštěné psy bude v případě potřeby poskytnuta,“ uvedl primátor Vít Mandík.