Nové parkovací průkazy pro postižené

Nové parkovací průkazy pro postižené
21.3.2013
Nové parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou vydává odbor sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem.

Původní označení O1 (obrázek č. 1) je neplatné a od 1. ledna je postižení občané nebo jejich doprovod nemohou používat. Lidé, kteří i přesto využívají výhod vyplývající tohoto speciálního označení O1, tak činí neoprávněně a vystavují se riziku případných sankcí.

Speciální označení O1 nahradil parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, č. O7 (viz obrázek č. 2).
Parkovací průkaz č. O7 se vydává osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. U osob s praktickou nebo úplnou hluchotou, které jsou držiteli mimořádných výhod, bude nadále vydáváno označení č. O2.
Nové parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou vydává Odbor sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem (kancelář č. 320, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem). Tyto parkovací průkazy jsou platné také v zemích Evropské unie.

K vydání parkovacího průkazu potřebujete:
· původní zvláštní označení vozidla O1 (pokud bylo vydáno)
· průkaz ZTP nebo ZTP/P + občanský průkaz,
· průkazovou fotografii současné podoby 35 x 45 mm,
· popř. listinu opatrovníka, rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

 Neplatné povolení

 

                                                          Nový parkovací průkaz