Nové úřední hodiny nabídnou občanům větší komfort

Nové úřední hodiny nabídnou občanům větší komfort
4.12.2015
Zavedeny byly na Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Oddělení registru řidičů, Oddělení registru vozidel.

Od 1. 1. 2016 pod SPRÁVNÍ ODBOR magistrátu města Ústí nad Labem přejdou nově dvě oddělení z odboru dopravy. Jde o

  • ODDĚLENÍ REGISTRU ŘIDIČŮ
    (do konce roku 2015 Oddělení správy provozu na pozemních komunikacích).
  • ODDĚLENÍ REGISTRU VOZIDEL
    (do konce roku 2015 Oddělení registrů a technické způsobilosti vozidel)

Od 1. 1. 2016 dojde ke sjednocení úředních hodin všech oddělení, která poskytují službu veřejnosti na úseku všech dokladů (občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, řidičské průkazy i technické průkazy a přepisy vozidel). Jde o Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Oddělení registru řidičů, Oddělení registru vozidel a úřední hodiny jsou stanoveny takto:

PONDĚLÍ: 8.00-17.00 HOD.
ÚTERÝ:     8.00-15.00 HOD.
STŘEDA:   8.00-17.00 HOD.
ČTVRTEK: JEDINÝ DEN BUDOU VŠECHNA ODDĚLENÍ UZAVŘENA!
PÁTEK:     8.00-11.00 HOD.

Věříme, že tyto sjednocené úřední hodiny poskytnou větší komfort občanům, kteří budou nyní vědět, že jediných dnem, kdy v těchto záležitostech nic nevyřídí, je čtvrtek.