Nový bazén pro tuleně

Nový bazén pro tuleně
9.5.2013
Ústecká zoologická zahrada zahájila rekonstrukci bazénu pro tuleně obecné.

Investorem akce je Statutární město Ústí nad Labem, které poskytlo potřebné finanční prostředky z úspor v rozpočtu města z předchozího roku. Slavnostního zahájení rekonstrukce bazénu se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

„Zoologická zahrada je jedním z vyhledávaných míst nejen Ústečany, ale i turisty. Naší prioritou je, aby byla v dobrém stavu a poskytovala odpovídající podmínky pro chov zvířat, pro práci zaměstnanců a byla atraktivní i pro veřejnost,“ uvedla Zuzana Kailová.

Stávající bazén prodělá řadu změn, které zlepší podmínky chovu těchto zvířat. Dojde k prohloubení bazénu ze současných 0,7 m na 1,3 m. Rozšíří se vodní plocha ze stávajících 76 m2 na 155 m2 a zvětší objem bazénu z 
38 m3 na 135 m3. Po těchto změnách bude možno chovat i větší skupinu tuleňů, přičemž je počítáno i s oddělovacím bazénem pro porody mláďat.

Oba současní tuleni byli přestěhováni do vnitřního bazénu lachtanů. Do svého zrekonstruovaného domova se vrátí na podzim letošního roku.

Ústecká zoo má s chovem tuleňů velké zkušenosti, začala je chovat v roce 2001 a podařilo se jí i rozmnožení těchto zvířat.