Nový Klokánek slouží dětem

Nový Klokánek slouží dětem
20.2.2013
Nový Klokánek byl otevřen v Krásném Březně. Slavnostního zahájení se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Klokánek vznikl jako projekt Fondu ohrožených dětí. Jeho cílem je nabídnout dětem alternativu ústavní výchovy formou přechodné rodinné péče do doby, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo do nalezení trvalé náhradní rodinné péče, osvojení, pěstounské péče nebo svěření do výchovy třetí osoby.

„Je důležité, že takové zařízení funguje v Ústí nad Labem. Všem, kteří se o to přičinili, děkuji. Dětem přeji, aby se jim v Klokánku líbilo a aby tu našly bezpečné a příjemné útočiště do doby, kdy pro ně bude připraveno odpovídající rodinné zázemí,“ uvedla Zuzana Kailová.

Klokánek vznikl z bývalých jeslí na sídlišti Pod vyhlídkou. Připraveno je celkem sedm bytů s kapacitou až pro 28 dětí.