O koupi ubytovny MF Dnes chybně informuje

O koupi ubytovny MF Dnes chybně informuje
9.9.2013
Deník Mladá fronta Dnes se 6. 9. 2013 v článku „Zničenou ubytovnu Ústí předělá na byty pro rodiny s dětmi“, zabýval koupí objektu v Čelakovského ulici.

Podle autora Jana Horáka město koupí objekt za 50 milionů korun, což je zcela nepravdivá informace.

Zastupitelstvo města na svém jednání schválilo koupi budovy 6 milionů korun. Platbu bude město hradit firmě CPI Byty po dobu 10 let částkou 50 tisíc korun měsíčně, a to bezúročně.

O ceně byla na jednání zastupitelů diskuze. „Nedíváme se na prodejní cenu ryze ekonomickou optikou. Zvažovali jsme především sociální aspekt věci. Reagujeme tím na problémy rodin s dětmi, které jsou z různých důvodů vyloučeny na trhu s bydlením. Koupí chceme přispět k zachování životní úrovně obyvatel Krásného Března,“ vysvětlil primátor Vít Mandík.

Prorodinná politika je jednou z prioritních oblastí, kterou se město dlouhodobě zabývá. V rámci této politiky proto maximálně využívá svého potenciálu ke zkvalitnění služeb pro své občany. S ohledem na rychlost zavedení systému sociálního bydlení na vládní úrovni chce být město schopno adekvátně reagovat na rizikové situace, proto řeší možnost účinné prevence a chce být připraveno.

V bývalé ubytovně vznikne 39 startovacích malometrážních bytů určených především pro mladé rodiny s dětmi.