O podpoře Vaňovu hovoří fakta

O podpoře Vaňovu hovoří fakta
21.8.2012
Neúměrným zatížením nákladní dopravou trpí obyvatele Vaňova na okraji Ústí nad Labem. Současné vedení města při řešení situace dosáhlo řady změn.

 

Pozornost věnovaná Vaňovu je výrazně vyšší než v minulých volebních obdobích. Primátor Vít Mandík inicioval řadu schůzek, kterých se účastnili představitelé vedení města, odboru dopravy magistrátu, krajského úřadu, ŘSD, policie ČR a Městské policie a také zástupci Vaňova. Cílem je dosáhnout zmírnění dopadů přetížené dopravy na občany této čtvrti. Hlavní problém dokončení dálnice D8 město nemůže ovlivnit, ale ve spolupráci s dalšími institucemi se uskutečnila řada opatření, jejichž seznam je více než přesvědčivý.

1. Městská policie Ústí nad Labem pravidelně měří rychlost na komunikaci Pražská.

· Od ledna 2012 bylo v rámci měření rychlosti ve Vaňově zjištěno celkem 1 349 přestupků. Z toho 1187 přestupků řidičů, kteří překročili rychlost do 20 km/h, 150 přestupků u překročení rychlosti o více jak 20 km/h, a 12 přestupků u překročení rychlosti o více jak 40 km/h.

· Celkem bylo na 440 blokových pokutách vybráno na místě více než 400 000 Kč, v rámci blokových pokut na místě nezaplacených uloženo přes 200 000 Kč a ke správnímu orgánu odevzdáno 663 přestupků.

2. Ve směru od Lovosic byla vybudována měřící radarová tabule.

3. Na podnět města ŘSD připravuje umístění radarové měřící tabule ve směru od Ústí nad Labem (v současné době probíhá schvalovací proces).

4. Na základě požadavku města Ústí nad Labem Ředitelství silnic a dálnic ČR průběžně zajišťuje opravy silnice I/30.

5. Byly zmapovány přístupy k zastávkám MHD, v současné době je zajišťováno zpracování projektové dokumentace.

6. Kontejnery na tříděný odpad byly doplněny.

7. Vodorovné dopravní značení na silnici I/30 v ul. Pražská bylo změněno včetně zvýraznění přechodu pro chodce u školy ve Vaňově.

8. Změněno bylo i svislé dopravní značení – snížení rychlosti ze 70 km/h na 50 km/h na komunikaci Pražská.

9. Do 26. srpna 2012 bude uděláno vodorovné dopravní značení v prostoru zastávky MHD u autobazaru AAA.

10. Policii ČR byl předložen předběžný návrh na zvýraznění přechodu pro chodce u školy ve Vaňově pomocí světelných diod.

11. Je zpracován odhad nákladů na realizaci chybějících částí chodníku z Vaňova do centra města (cca 4 mil. Kč).

12. V červenci 2012 byl opraven podjezd u hřbitova v ul. Vaňovská včetně přilehlých částí komunikace Vaňovská nákladem 199 000 korun.

13. V červenci 2012 bylo opraveno odvodnění v křižovatce Čajkovského x Mařákova u železničního přejezdu nákladem 97 000 korun

14. V polovině srpna 2012 byla instalována dopravní zrcadla pro zajištění bezpečného výjezdu z ul. Vaňovská (u hřbitova).

15. Do konce září 2012 budou hotovy lokální výspravy komunikace Čajkovského, rada města dne 16. 8. 2012 schválila přidělení finančních prostředků na tyto opravy.