Občané diskutovali na Fóru zdravého města

Občané diskutovali na Fóru zdravého města
23.10.2012
Účastníci veřejné diskuse Fóra zdravého města, kteří se sešli v informačním středisku, stanovili jedenáct problémů města Ústí nad Labem. Jednání se zúčastnilo na osmdesát lidí.

Nejvážnějším tématem se stala nedostatečná čistota ve městě a to včetně znečištění nedopalky cigaret od nezodpovědných kuřáků. Druhou příčku obsadila městská hromadná doprava, její nedostatečné zastávky, změna odbavovacího systému a požadavek neomezovat rozsah linek a zjednodušit přepravu jízdních kol. Za závažný problém považují diskutující i potřebu přestěhovat či zrekonstruovat onkologické oddělení Masarykovy nemocnice a to i přesto, že nemocnici řídí Ústecký kraj a město tuto otázku může ovlivnit jen nepřímo.

„Bylo to zajímavé a inspirativní setkání. Potěšilo mě, s jakým zájmem se lidé pustili do diskuse a jaké nápady přinášeli. O většině těch problémů víme, ale bylo zajímavé slyšet názory na ně také ze strany občanů. Hovořil jsem s řadou z nich, odpovídal na spoustu otázek a hlavně jsem poslouchal, jaké záležitosti diskutující považují za závažné. Určitě se na ně v další práci zaměříme,“ uvedl primátor Vít Mandík.


Diskutovalo se v tematicky zaměřených skupinách, u každého stolu byli odborníci magistrátu zaměření na určitou oblast, kteří zpracovávali podněty a odpovídali na dotazy. Každá skupina zpracovala soubor svých témat a všichni účastníci fóra z nich na závěr vybrali jedenáct hlavních problémů, na které je zejména třeba upozornit.


Na čtvrtém místě v pořadí témat je špatný stav komunikací (chodníky i silnice), absence komunikací pro cyklisty ve městě (napojení na cyklostezky), páté se umístilo sportoviště na Severní Terase – technické parametry, vybavenost, zázemí vč. hygienického vybavení, šesté nedostatečné naplňování existujících dokumentů města a na sedmém až jedenáctém místě jsou odpadové hospodářství města - systém třídění, zatížení prostředí města dopravou (vč. nedostatku parkovacích míst), nedostatečná informovanost o rozvojových projektech, akcích města a špatný stav koupaliště v Brné.