Občanské průkazy a cestovní doklady - novela zákona přináší změny

Občanské průkazy a cestovní doklady - novela zákona přináší změny
9.12.2015
Seznamte se se změnami, které vstoupí v platnost 1. ledna 2016.

Občanům starším 75 let se budou vydávat občanské průkazy, které budou platné 35 let. Vyměnit občanský průkaz si ale občané starší 75 let budou muset v případě, změní-li se některý z údajů, zapsaných v občanském průkaze - například místo trvalého pobytu.
Pokud občan dovrší věk 15 let, má trvalý pobyt na území ČR a nemá občanský průkaz, musí o jeho vydání požádat do třiceti dnů po dovršení patnácti let.
Podat žádost o vydání občanského průkazu bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Totéž se týká žádosti o vydání cestovního pasu a jeho převzetí.
Další novinky a podrobnosti níže.