Obce a úřady práce společně řeší přechod agendy

Obce a úřady práce společně řeší přechod agendy
14.12.2011
Na svém včerejším zasedání Rady Severočeského sdružení obcí, které proběhlo na půdě magistrátu, byla kromě běžné agendy řešena i problematika přechodu zaměstnanců obcí na úřady práce.

V rámci jednání byla rovněž diskutována problematika veřejně prospěšných prací (VPP) a veřejné služby (VS). Proto na včerejším jednání v jeho úvodu přivítal náměstek primátora Jan Řeřicha hosty z úřadu práce v Ústeckém kraji p. Hlaváče a paní Drncovou, kteří se jednání SESO zúčastnili právě z důvodů přechodu agendy z obcí na úřady práce. Tato již od 1. 1. 2012 bude nově spadat do kompetence úřadu práce. Z tohoto důvodu je nezbytně nutná velmi intenzivní součinnost obcí a úřadu práce, zejména v nastávajícím přechodném období.
VPP jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Spočívají v činnostech ve prospěch obce, státu nebo jiné veřejně prospěšné instituce. Jejich cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci. Jedná se například na údržbu veřejných prostranství, údržbu a úklid veřejných budov a komunikací a podobně. Veřejná služba představuje podle zákona o hmotné nouzi pomoc obcím v záležitostech, které jsou v jejich zájmu. Jedná se mimo jiné o zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Obce tímto způsobem mohou vyřešit například povinnost údržby chodníků v zimě. Za výkon veřejné služby pracovníci nedostávají mzdu.
V závěru jednání se účastníci zabývali také problematikou slučování gymnázií se středními odbornými školami.

Obce se nyní musejí vypořádat s mnoha náročnými úkoly, které souvisejí s organizačními změnami, vyplývajícími z reformy veřejné správy, sociálních služeb a účetnictví státu. Zejména nyní v tomto přechodném období, kdy dochází k zásadním změnám v dosavadním nastavení systému, je potřebná intenzivní součinnosti mezi jednotlivými obcemi a úřady práce,“ komentoval jednání náměstek Jan Řeřicha.