Objekt „Zanádraží“ hledá svého provozovatele

Objekt „Zanádraží“ hledá svého provozovatele
9.2.2012
Město Ústí nad Labem zveřejnilo dne 25. 1. 2012 prostřednictvím Odboru územního plánování a správy majetku záměr pronájmu stavebních objektů „Zanádraží“.

Objekty, vybudované v rámci stavby „Revitalizace městského centra Ústí nad Labem – II. etapa“ se skládají z celkem 13 prodejních kójí, dále z pochůzné terasy, 4 kašen, prostorů podzemních garáží, souvisejících chodníků a zeleně v okolí objektu včetně pěší lávky spojující pěší zónu s přístavištěm.
Město Ústí nad Labem se v nedávné době pokoušelo v rámci výběrového řízení tyto stavební objekty pronajmout, nicméně bez úspěchu. Z tohoto důvodu je vyhlašováno nové výběrové řízení. Záměrem vedení města je výběr subjektu, který bude zodpovídat za provoz celého komplexu „Zanádraží“, a to nejen garáží a prodejních kójí, ale i veškerých souvisejících prostor vybudovaných v rámci této stavební akce.

I přesto, že jsme si v médiích mohli přečíst informace o tom, že minulé výběrové řízení na pronájem zanádražních prostor bylo ušito komusi na míru, nebyl žádný zájemce vybrán. Doufám, že je tato skutečnost dostatečně výmluvným argumentem pro ty, kteří ve snaze vytvořit umělou mediální kauzu šíří podobné nepravdy. Pevně věřím tomu, že zanádraží brzy nalezne svého provozovatele, ožije a stane se tak jedním z vyhledávaných míst pro obyvatele a návštěvníky našeho města,“ hodnotil záměr města náměstek primátora Jan Řeřicha.

Podmínky pronájmu a další informace zájemcům podá Odbor územního plánování a správy majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, p. Michal Fišer, tel. 475 271 459. Případní zájemci mohou své žádosti podávat do 30. 3. 2011 do 12.00 hod. na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8.