Objížďka podjezdu u Rybářské bašty

Objížďka podjezdu u Rybářské bašty
23.4.2014
Podjezd u Rybářské bašty na silnici II/261 na Střekově bude od 5. května do 20. června uzavřen pro veškerou dopravu včetně městské hromadné dopravy.

Důvodem je provedení nutných stavebních prací firmou Správa železniční a dopravní cesty na konstrukci podjezdu pod železniční tratí po povodních v roce 2013.

Objízdná trasa bude vedena ulicemi Nová, Poslední cesta, Kojetická a Karla IV. Žádáme řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení a svým zodpovědným jednáním umožnili provedení opravy v daném termínu.