Obvody mají dostat méně z rozpočtu

Obvody mají dostat méně z rozpočtu
11.11.2011
Primátor navrhuje obvodům zkrátit rozpočet na rok 2012 o 10%. Ve svém důsledku by to znamenalo například to, že by musely šetřit na úklidu.

Obvody se plošnému snížení rozpočtu brání a navrhují, že sami seškrtají rozpočet o zhruba 6 procent, což by činilo 5,7 milionu korun. Plánovaný škrt ve výši 10% by tak zcela jistě znamenal výrazné omezení péče o zeleň, skončily by investice do údržby chodníků, v některých případech také navýšení nájmů z nebytových prostor či dokonce v městských bytech. Současně by mohlo dojít také na omezení služeb pro veřejnost na obvodních radnicích. Ústí nad Labem v letošním roce přidělil městským obvodům dohromady 95 milionů korun na neinvestiční kapitoly rozpočtu a na údržbu zeleně. Při tvorbě svých rozpočtů musejí tedy obvody vycházet z této částky jako z předpokladu na příští rok a ztráta 9,5 milionu korun pro ně představuje katastrofu.
Náměstek primátora Jan Řeřicha, který má dle koaliční smlouvy určeno, že bude s městskými obvody komunikovat, jejich stanoviska plně chápe a podporuje je.

Ze svého působení ve veřejné funkci dobře vím, že k tvorbě rozpočtu nelze přistupovat jen matematicky, je třeba také přihlížet k potřebám lidí. Proto za obvody plně stojím,“ doplnil náměstek Řeřicha.

Letošní rozpočet počítá s příjmy 1,77 miliardy a výdaji 1,54 miliardy korun.