Obyvatelé domu B. Lounského bydlí v ubytovně

Obyvatelé domu B. Lounského bydlí v ubytovně
12.11.2012
Více než týden přebývali obyvatelé domu Beneše Lounského v tělocvičně základní školy v Předlicích. Město jim pomohlo s přestěhováním na ubytovnu.

Obyvatelé z nebezpečného domu, kteří díky magistrátu dočasně našli přístřeší v tělocvičně místní školy, se přestěhovali do ubytovny v ulici Čelakovského. Magistrát pro tento účel poskytl přepravní vůz, do něhož obyvatelé naložili své osobní věci.

Skončil tak devítidenní pobyt v tělocvičně. Současně byla ukončena trvalá hlídka strážníků městské policie u domu. Objekt bude sledován pouze v rámci běžné pochůzkové činnosti.

Celá akce proběhla díky týmové práci krizového štábu, který zajistil koordinaci všech potřebných složek, komunikaci s obyvateli domu a komunikaci s pronajímatelem.

Občané si tak mohou v příznivějších podmínkách najít nájemní bydlení trvalého charakteru. Veškeré náklady spojené s touto akcí, které vznikly městu, budou vymáhány po majiteli objektu, který nerespektoval žádná nařízení a ohrožoval tak životy svých nájemníků.