Obyvatelé Severní Terasy si zaslouží klid a bezpečí

Obyvatelé Severní Terasy si zaslouží klid a bezpečí
4.10.2011
Náměstek primátora Jan Řeřicha oslovil pražské vedení společnosti Czech Property Investments, a.s. ve věci eventuálního stěhování nepřizpůsobivých Romů do této městské části.

Konkrétními místy, která se v tomto ohledu zmiňují především v médiích, jsou tzv. „hotelák“ v ulici Sociální péče a panelákový blok Pod parkem. Majitel dotčených nemovitostí, kterým je právě společnost CPI, a.s., se k věci prostřednictvím svého generálního ředitele Zdeňka Havelky sice v minulých dnech vyjádřilo tak, že kategoricky vyloučilo podobné scénáře, avšak některé pochybnosti přetrvávají. CPI v tomto ohledu ještě upozorňovalo na skutečnost, že v loňském roce zahájilo velké investice do firemního bytového fondu a není proto v jeho zájmu do opravovaných bytů stěhovat rizikové nájemníky.
„Rád bych se osobní schůzkou s panem generálním ředitelem Havelkou ujistil o tom, že k avizovanému stěhování Romů na Severní Terasu nedojde. Chci si ověřit, že se všechny neoficiální zprávy o stěhování nezakládají na pravdě. Mrzí mne sice, že ke schůzce nedojde dříve než v příštím týdnu, ale nakonec jsem rád, že se nám vůbec podařilo najít oboustranně vhodný termín a že toto z mého pohledu důležité setkání proběhne“, komentoval vývoj jednání s CPI náměstek Řeřicha.