Obyvatelé Ústí nad Labem více třídí odpad

Obyvatelé Ústí nad Labem více třídí odpad
11.6.2012
Podíl tříděného odpadu se ve městě zvýšil. Vyplývá to z hodnocení plánu odpadového hospodářství města Ústí nad Labem.

Zatímco v roce 2006 lidé odevzdali 1 814 tun tříděných odpadů, v roce 2010 to bylo 3 058 tun a v minulém roce lidé vytřídili již 4 542 tun. Největší podíl mezi tříděnými odpady tvoří papír. V loňském roce lidé do sběrných nádob, výkupen a sběren surovin odevzdali 3 162 tun starého papíru. Odevzdáno bylo také 724 tun skla a 533 tun plastů.

Odevzdáno bylo i 310,48 tun nebezpečných odpadů. Největší část 282,55 tuny tvoří elektroodpad včetně lednic a drobného odpadu, který lze ve městě odevzdávat do kontejnerů na šestnácti místech.


V roce 2011 se měrná produkce odpadů na jednoho obyvatele snížila na 293,6 kilogramu, přitom v roce 2009 činila 296,1 kg na jednoho obyvatele. Pokračuje nárůst množství odpadů, přijatých od obyvatel ve sběrných dvorech. V roce 2009 bylo odevzdáno 4 463 tun, v loňském roce sběrné dvory přijaly 6 830 tun odpadů.