Ocenění Margarethy Bauerové

Ocenění Margarethy Bauerové
13.9.2011
Za dlouholetou práci v oblasti česko-německých vztahů dostala rodačka z Rýnovic u Jablonce nejvyšší kulturní vyznamenání.

Slavnostního předání se za město zúčastnil náměstek primátora Jan Řeřicha. „Paní Greta je neskutečně vitální a ve svých 88 letech stále pracuje pro místní organizaci Kulturní sdružení v Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že nyní žije v Krásném Březně, podílí se nejvíce na pořádání kulturních akcí spojených s historií našeho města. Za to jí patří nejen dnešní ocenění, ale také poděkování města, za které jsem jí předal upomínkové předměty“, řekl po setkání náměstek primátora Jan Řeřicha.

Margaretha Bauerová věnovala část svého života práci pro německé obyvatele, kteří po druhé světové válce u nás zůstali. Sama pochází z německé rodiny, která se po druhé světové válce v rámci přesunů přestěhovala do Tisé. Koncem padesátých a šedesátých let minulého století, kdy začaly vznikat mezi skupinami zbytků německého obyvatelstva první pokusy o společné kulturní dění, se paní Bauerová zapojila do pořádání přednášek, kurzů češtiny pro partnery ze smíšených manželství, pořádání filmových večerů či výletů a zájezdů. Po sametové revoluci začala místní organizace Kulturní sdružení v Ústí nad Labem navazovat užší spolupráci s obdobným sdružením v Mnichově a v posledních letech se rozvíjí úzká spolupráce s Collegiem Bohemicum. „Také při tomto setkání nechyběli zástupci zmíněné česko-německé společnosti, která se vztahy mezi takzvaně odsunutými a těmi, co zde zůstali, intenzivně zabývá. Paměti lidí, jejichž věk dnes dosahuje osmdesáti let, mají pro tuto společnost, ale i pro každého z nás velkou cenu. Lidé, kteří se do Ústí nad Labem po mnoha desetiletích vracejí, chtějí vidět místa, kde vyrůstali a mají tak možnost porovnat rozvoj našeho města ze zcela jiného pohledu“, uzavřel náměstek primátora Jan Řeřicha.