Ocenění nejlepších studentů

Ocenění nejlepších studentů
1.12.2010
V rámci slavnostního večera, který probíhal v aule Univerzity J. E. Purkyně, byly rozdány ceny rektorky za rok 2010 a stipendia studentům.

   Za město se udělování cen zúčastnila náměstkyně primátora Helena Kubcová. „Určitě jde o tradici, která si zaslouží naší pozornost. Studentům, kteří prezentují naše město, se před Vánocemi drobný finanční obnos hodí a vědí, že jejich práce není zbytečná".

  Akademičtí pracovníci a univerzitní studenti převzali z rukou rektorky ceny v několika kategoriích. Vyhodnocovaly se jejich vědecké práce, výzkumné i umělecké výsledky.

   Stipendia se předávají každoročně od roku 1996, ceny rektorky se udělují od roku 2001.