Ocenění nejlepších studentů

Ocenění nejlepších studentů
11.12.2009
V rámci slavnostního večera, který probíhal v aule Univerzity J. E. Purkyně, byly rozdány ceny rektorky za rok 2009 a stipendia studentům.

   Primátor města Jan Kubata předal stipendium ve výši 20 tisíc korun Jiřímu Tomanovi, který studuje čtvrtým rokem bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor Grafický design. Stipendia dalším studentům předali také starostové ústeckých městských obvodů. „Každoročně před Vánocemi odměníme drobným finančním obnosem ty studenty, kteří nad rámec studia prezentují naše město. Mnou vybraný student Jiří Toman například se svým kolegou uspěl v soutěži na logotyp a vizuální styl pro Univerzitu Hradec Králové, kdy v konkurenci 167 soutěžících vyhrál právě jejich návrh, který tak bude tvořit novou identitu hradecké univerzity“, prozradil po předání stipendií Kubata.

  Akademičtí pracovníci a univerzitní studenti převzali z rukou rektorky ceny v několika kategoriích. Vyhodnocovaly se jejich vědecké práce, výzkumné i umělecké výsledky. Celkem bylo oceněno 16 lidí a deset lidí získalo jednorázové stipendium.

   Stipendia se předávají každoročně od roku 1996, ceny rektorky se udělují od roku 2001.