Ocenění za dobrovolnickou činnost

Ocenění za dobrovolnickou činnost
29.2.2008
Primátor města Jan Kubata předal včera večer Křesadlo za rok 2007 dobrovolnici Margaretě Jaglové.

   Slavnostní večer organizovaný Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem byl tradičně věnován těm, kteří pomáhají po celý rok nezištně nemocným, handicapovaným či osamělým lidem. Letos bylo oceněno šest dobrovolníků.

   Paní Margareta Jaglová se jako onkologická pacientka  na základě získaných zkušeností  v roce 1993 stala spoluzakladatelkou neziskové společnosti ÚSTECKÝ ARCUS. Jedná se o společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel.  Jako nejzkušenější se stala první předsedkyní a po opětovných zvoleních tuto zodpovědnou činnost vykonávala úspěšně do roku 2006, kdy bohužel musela ze zdravotních důvodů odstoupit. Do té doby pomáhala připravovat projekty, prosazovat plány pomoci onkologickým pacientům, získávat sponzory, organizovat a zajišťovat ozdravné pobyty, rehabilitace či lymfodrenáže. ÚSTECKÝ ARCUS  díky p. Jaglové spolupracuje s Ligou proti rakovině Praha, dále pak s lékaři Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a léčebnou dlouhodobě nemocných v Ryjicích. Vzájemně si vyměňují zkušenosti i s onkologickými společnostmi v České Lípě, Teplicích, Mostě, Litoměřicích a Štětí, z nichž poslední tři p. Jaglová pomáhala zakládat. Od roku 2006 i nadále aktivně pomáhá sdružovat šikovné pacientky v zájmovém Hobbyklubu, kde šijí např. panenky Kiwanis pro malé děti do nemocnic.

 

 

 Za rok 2007 byli oceněni:

 

·         Margareta Jaglová – Ústí nad Labem

·         Milan Machalický – Ústí nad Labem

·         Marie Jandová – Chomutov

·         Dana Patočková – Chomutov

·         Luděk Steklý – Lovosice

·         Margit Veselská – Litoměřice