Odborníci prohlédnou stromy

Odborníci prohlédnou stromy
11.2.2009
Primátor města Jan Kubata chce, aby úředníci magistrátu a městských obvodů prohlédli stav stromů v majetku města.

   Cílem je snížit na co nejmenší míru riziko ohrožení zdraví a života obyvatel.

   Kubata k tomu dnes svolal jednání, kterého se zúčastnili pracovníci městských obvodů a odboru životního prostředí MmÚ. „Magistrát a obvody dnes většinou kontrolují stromy namátkově či na základě upozornění veřejnosti. Dohodli jsme se, že nyní provedeme speciální akci v několika vlnách. Nejprve se podíváme na stromy v místech s největším pohybem osob, tedy u škol, v blízkosti chodníků a veřejných budov. Potom se dostane na stromy v parcích a ostatní zeleň“, říká Kubata.

   Odbor životního prostředí a městské obvody mají do příští středy přijít s návrhem, jakým způsobem jsou schopni zvýšení kontrolní činnosti zabezpečit a jak dlouho bude akce trvat. Provedení rozsáhlé a systematické kontroly stromů by nemělo mít vliv na veřejné rozpočty, neboť se bude vše odehrávat v rámci běžných povinností. „K zadání hloubkové kontroly mě přivedl nedávný smutný případ ze Zlína, kde strom zabil dva dvanáctileté školáky. Pád stromu není možné nikdy úplně vyloučit, ale my chceme udělat vše proto, abychom preventivní činností toto riziko co nejvíce snížili“.

   Na pozemcích města se v současné době nachází přibližně 120 tisíc stromů. Stromy v městských lesích však kontrolovány nebudou. To by z časových i kapacitních důvodů ani nebylo možné.