Oddělení přestupků v nových prostorách

Oddělení přestupků v nových prostorách
29.3.2012
Oddělení přestupků v dopravě odboru kontroly bude od 2. 4. 2012 přestěhováno do nových prostor v budově Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město (ÚMO ÚL).

Stěhování probíhá bez omezení provozu pro veřejnost. Ekonomický úsek, úsek dopravních nehod a úsek kamerového systému oddělení přestupků v dopravě se přemisťuje do nových prostor, ve kterých bude veřejnosti přístupný od 2.4.2012 vchodem z Atria budovy ÚMO ÚL.
Ekonomický úsek oddělení (platby za uložené pokuty a exekuce) se bude nově nacházet ve 3. patře budovy ÚMO ÚL v kancelářích č. 359 a 360, úsek dopravních nehod v 1. patře ÚMO ÚL, kanceláře č. 169, 171, 172 a 156, úsek kamerového systému také v 1. patře ÚMO ÚL, kanceláře č. 157 až 160.