Odpolitizování veřejných zakázek

Odpolitizování veřejných zakázek
15.7.2015
Rada města schválila dodatek č. 3 směrnice RM č. 1/2012 o veřejných zakázkách. Dosavadní přístup účasti radního v komisích byl opuštěn.