Odvoz sněhu

Odvoz sněhu
31.12.2010
Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem začal s odvozem sněhu v lokalitách, kde již nakupený sníh mohl ohrožovat bezpečnost silničního provozu.

   Jedná se o zastávky MHD a přechody pro chodce. Úklid začal Doběticemi a bude pokračovat na Stříbrníkách a dle možností i na Severní Terase.