„Olympiádička parkinsoniků“

„Olympiádička parkinsoniků“
13.6.2011
Náměstkyně primátora Zuzana Kailová ocenila účastníky sportovních her ústeckých parkinsoniků.

   „V Ústí nad Labem se pravidelně schází kolem třiceti lidí trpících touto chorobou. Město tuto organizaci, která pořádá pravidelné cvičení, plavání, logopedii ale i výlety, finančně podporuje“, upřesnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

  Parkinsonova choroba je zapříčiněna nadměrnou ztrátou nervových buněk, které produkují v mozku neurotransmiter dopamin. Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Parkinsonova choroba je známá už od starověku, poprvé ale popsána až roku 1817 londýnským lékařem Jamesem Parkinsionem. 

   Větší riziko výskytu Parkinsonovy choroby se vyskytuje u mužů a žen nad 50 let. Budoucí výskyt Parkinsonovy choroby však nelze předpovědět. Dosud neexistují důkazy, které by vysvětlovaly výskyt tohoto onemocnění. Vědci se kloní k teorii, že nemoc může být důsledkem genetických predispozic a vlivu vnějšího prostředí. Existují ovšem i případy, kdy se Parkinsonova choroba vyskytla i u lidí kolem 40. roku, ve výjimečných případech i u mladších lidí.