Omezení v centru města 1. května

Omezení v centru města 1. května
29.4.2014
Pochod centrem Ústí nad Labem ohlásila na 1. květen DSSS. Vedení města ve spolupráci s dalšími orgány připravilo opatření k zajištění bezpečnosti občanů.

„Krátce po ohlášení pochodu jsme začali jednat s policií ČR, městskou policií, dopravním podnikem, firmou AVE i s pracovníky magistrátu o opatřeních, která zajistí ochranu zdraví, životů i majetku občanů a přitom umožní pokud možno normální chod města. Svůj názor na pochod radikálů mohou občané dát najevo účastí na ostatních prvomájových akcích, kterých se ve městě koná řada. Přeji nám, ať si první květnový den v pohodě užijeme,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Akce je ohlášena od jedenácté hodiny na Mírovém náměstí a přibližně ve 14:00 se účastníci vydají na pochod ulicemi Revoluční, Panská, Špitálské náměstí, Pařížská, Dlouhá a Haltonská zpět na Mírové náměstí.

Policie ČR a městská policie jsou připraveny udržet klid a pořádek v ulicích. Připraveny jsou posílené pořádkové jednotky. Na trase pochodu bude zajištěn úklid, řidiči by měli dbát přechodného dopravního značení se zákazem zastavení, je možné že by jejich vozy mohly být odtaženy. V centru města budou provoz řídit policisté, občané jsou povinni uposlechnout jejich pokyny.

Změny připravil Dopravní podnik města Ústí nad Labem, který od rána nasadí do provozu pouze autobusy. Přibližně od 12:00 budou až do odvolání zrušeny tyto zastávky: Hraničář, Divadlo, Revoluční, Malá Hradební, Hlavní nádraží, Mírové náměstí, Západní nádraží, Dílny ČD, Sklárna a Na Luhách. Linky MHD pojedou v této době po objízdných trasách, na kterých budou zřízeny náhradní zastávky (viz. mapka). Bližší podrobnosti jsou na www.dpmul.cz.