Omezení dopravy v centru města

Omezení dopravy v centru města
18.9.2012
Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem rozšíří v měsíci říjnu 2012 oblast v centru města se zákazem vjezdu vozidel.

V souvislosti s ukončením provozu parkoviště v ulici U Kostela bude v centru města rozšířena oblast se zákazem vjezdu (mimo dopravní obsluhu) o ulici Vojtěšská a dosud průjezdnou část komunikace U Kostela. Změna dopravního režimu v této části centra bude provedena v průběhu měsíce října 2012. Bude tak dotvořena ucelená dopravně zklidněná oblast v centru města a jeho nejbližším okolí.

Žádáme řidiče, aby věnovali v dané lokalitě zvýšenou pozornost dopravnímu značení. Děkujeme za pochopení.