Omezení provozu na křižovatce pod Větruší

Omezení provozu na křižovatce pod Větruší
12.8.2013
Pokračování výstavby protipovodňových opatření omezí v Ústí nad Labem od 11. srpna do 8. prosince 2013 provoz na dopravním uzlu pod Větruší.

Dopravní uzel pod Větruší bude uzavřen ve čtyřech fázích:

I.   11. 8. - 14. 9. 2013
II.  14. 9. - 13. 10. 2013
III. 13. 10. - 24. 11. 2013
IV.  24. 11. - 8. 12. 2013

V prvním fázi od 11. 8. 2013 do 13. 9. 2013 bude provoz v ulici Střelecká sveden až ke kruhovému objezdu obousměrně do jednoho jízdního pásu a bude umožněno odbočení do ulic U Trati a Malá Hradební a dále k provizorní světelné signalizaci na křižovatce Praha – Děčín. Osobní automobily budou moci z ulice Střelecká odbočovat, jak na Prahu, tak na Děčín. Doprava zde bude řízena náhradní světelnou signalizací. Objízdná trasa povede ulicí Tyršova za Globusem a dále ulicí Tovární a centrem dle potřeby. V úseku ulicí Žižkova a Střelecká bude úplně vyloučen provoz nákladních automobilů. Objízdná trasa pro nákladní automobily nad 9t bude vedena přes obce Velemín a Bořislav směr na Teplice a ve směru na Děčín přes Jílové. Toto opatření, zákaz vjezdu nákladních vozidel, do ulice Střelecká a odbočení na Prahu, bude platit po celou dobu výstavby, ve všech čtyřech fázích.

Ve druhé a třetí fázi bude dvakrát změněn směr jízdy na kruhovém objezdu pod Větruší. Ve druhé fázi, která začne po ukončení 1/2maratonu konaného v Ústí nad Labem dne 15. 9. 2013, bude kruhový objezd uveden do původního stavu a ve třetí fázi se opět převede do obousměrného provozu na ulici Střelecká. V ulici Střelecká od kruhového objezdu po provizorní světelnou křižovatku Děčín – Praha bude provoz převeden obousměrně do pravé části komunikace.

Čtvrtá fáze omezí pouze vnitřní pruhy ulice Střelecká od kruhového objezdu až po křižovatku Děčín – Praha za účelem uvedení světelné signalizace do trvalého stavu.

Dopad pro městskou hromadnou dopravu by měl být minimální, může však docházet k časovému zpoždění některých linek z důvodu vznikajících kolon.

Veškerá opatření budou prováděna z důvodu náročných zemních prací spojených s použitím těžké mechanizace, především pro založení protipovodňových stěn. Doporučujeme řidičům sledování dopravního značení a využívání objízdných tras nebo využívání městské hromadné dopravy. Předpokládá se tvorba kolon především v napojení ulice Žižkova na ulici Střeleckou u kruhového objezdu pod Větruší a ze směru od Prahy na ulici Pražská. Pro minimalizování tvorby kolon dojde po celou dobu stavebních prací ke změně přednosti v jízdě na křižovatce ulic Majakovského / Hrbovická / Tovární v Předlicích.

Výstavbu protipovodňových opatření v Ústí nad Labem realizuje Sdružení PPO Ústí nad Labem zastoupené vedoucím účastníkem společností VIAMONT DSP.

Za způsobené komplikace a dočasná omezení se obyvatelům města omlouváme a jsme přesvědčeni, že po dokončení stavby bude pro naše město zajištěna odpovídající ochrana před případnými povodněmi.