Omezení v podzemních garážích

Omezení v podzemních garážích
11.6.2010
Vjezd do garáží pod magistrátem z ulice Dlouhá zůstane zachován, výjezd ale bude od pondělí ulicí Zámečnická na ulici Revoluční. Toto omezení potrvá do 31. 7. 2010.

   Průchod z Lidického náměstí do podzemních garáží bude také od pondělí uzavřen a to v souvislosti s postupem stavby rekonstrukce Atria Magistrátu města Ústí nad Labem. Provizorní vchod bude hlavním vjezdem z ulice Dlouhá, kdy bude tento vstup pro pěší oddělen od silničního provozu dopravním značením a pro vozidla bude povolen pouze vjezd do podzemních garáží. Výjezd z podzemních garáží bude realizován do ul. Zámečnická. Výsuvný sloupek v ul. Zámečnická bude v době provozování garáží trvale zasunut v zemi tak, aby byl umožněn plynulý výjezd vozidel z garáží do ul. Revoluční. V tomto režimu budou podzemní garáže provozovány v době od 06.00 – 18.00 hodin. V noční době bude výjezd na Baťův dvůr uzavřený a příjezd a výjezd bude realizován hlavním vjezdem z ulice Dlouhá.