Oprava komunikace v Habrovicích u zahrádek a rybníka

Oprava komunikace v Habrovicích u zahrádek a rybníka
23.9.2015
Obyvatelé při stavbě kanalizace upozorňovali na dezolátní stav vozovky a žádali o její obnovu. Město jejich žádost vyslyšelo.

V lokalitě u zahrádkářské kolonie v Habrovicích probíhají dokončovací práce na stavbě kanalizace Ústí nad Labem – Strážky a přepojení čističky odpadních vod Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem.

V projektové dokumentaci je zahrnuta obnova povrchu vozovky pouze v místech výkopových prací nově položené kanalizace. Realizace opravy vozovky pouze v rozsahu projektové dokumentace by způsobila problémy při užívání, protože místní komunikace je skutečně v havarijním stavu.

Z důvodu zajištění bezpečnosti automobilové i městské hromadné dopravy je nutné provést rekonstrukci obrusné vrstvy komunikace v celé šíři vozovky, proto radnice zrealizuje opravu komunikace o výměře 4 320 m², a to za téměř 2 miliony korun. Tyto dodatečné stavební práce budou financovány z rozpočtu města.

Celoplošné frézování krytu komunikace se předpokládá v termínu 28. 9. – 30. 9. 2015. Celoplošná pokládka obrusné vrstvy se předpokládá v termínu 5. 10. – 9. 10. 2015.