Oprava vozovky v ulici Stará v úseku Na Spojce – Sociální péče

Oprava vozovky v ulici Stará v úseku Na Spojce – Sociální péče
27.3.2014
Statutární město bude ve dnech 5. 4. – 13. 4. 2014 realizovat velkoplošnou obnovu obrusné vrstvy vozovky v ul. Stará.

Postup prací je rozdělen do tří etap. První etapa, která bude realizována za úplné uzavírky ve dnech 5. 4. 2014 – 6. 4. 2014, začne frézováním vozovky. V druhé etapě naplánované na dny 7. 4. 2014 – 11. 4. 2014, kdy bude zachován provoz s omezením rychlosti v celém úseku na 30 km/h, proběhnou přípravné práce pro pokládku obrusné vrstvy (výšková úprava prvků sítí technického vybavení území, vyrovnávky pod nový povrch apod.). Poslední etapa bude za úplné uzavírky ve dnech 12. 4. 2014 – 13. 4. 2014, kdy proběhne pokládka obrusné vrstvy.

Při frézování vozovky a při pokládce obrusné vrstvy bude v daném úseku zakázáno i parkování, a to z důvodu možného poškození vozidel stavebními mechanismy.

Po celou dobu provádění prací bude zachován provoz MHD podle platného jízdního řádu, o víkendech bude trolejbus nahrazen autobusem. Ve dnech 5. 4. – 6. 4.2014 a 12. 4. – 13. 4. 2014 bude do uzavřené oblasti umožněn jednosměrný vjezd dopravní obsluze (tedy v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., v platném znění i vozidlům, jejichž řidiči, popř. provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž), a to ve směru od ul. Na Spojce.

Žádáme proto řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení a svým zodpovědným jednáním umožnili provedení opravy v daných termínech.

Děkujeme za pochopení.