Opravena bude Londýnská ulice

Opravena bude Londýnská ulice
26.8.2014
Oprava vozovky proběhne v ulici Londýnská v úseku Masarykova – Moskevská.

Práce na velkoplošné výměně obrusné vrstvy vozovky v ulici Londýnská budou zahájeny 3. září 2014. Frézování a příprava pro pokládku obrusné vrstvy bude probíhat za provozu, vlastní pokládka bude prováděna za úplné uzavírky (1 den). Předpoklad trvání prací je max. 10 dní.

Žádáme řidiče, aby v dané lokalitě v uvedeném termínu věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení a dbali pokynů pracovníků provádějící firmy.

Děkujeme za umožnění bezproblémového provedení opravy.