Opraveny další městské komunikace

Opraveny další městské komunikace
9.10.2013
V Ústí nad Labem pokračují opravy komunikací. Z podnětu primátora Víta Mandíka byly na opravy přesunuty další peníze.

„Celková částka na opravy komunikací letos dosáhla 34 milionů korun. Opravám vozovek se věnujeme již od jara a považuji za důležité, aby se podařilo nejvážněji poškozené ulice opravit ještě před příchodem zimy,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Rada města schválila další přesun uspořených prostředků získaných úspěšným hospodařením města v loňském roce na údržbu a opravy místních komunikací. Rozpočtové opatření činí pět milionů korun. Odstraněno a následně vyměněno bude zábradlí v ulici Na Spojce, opraveny budou speciální zastávkové obruby na Severní Terase, ve Všebořicích a na Masarykově ulici. Zpřístupněn bude také prostor k bytovým domům v ulici Dvojdomí, kde bude vyřešen přístup vozidel záchranné služby.

V posledních dnech byla dokončena oprava Brandtovy ulice v Doběticích a ulice U Studánky v Krásném Březně.