Opravy komunikací

Opravy komunikací
18.1.2011
Město Ústí nad Labem požádalo ostatní vlastníky komunikací (ŘSD a SÚS Ústeckého kraje), aby provedli nejnutnější opravy komunikací na jeho území.

   Jedná se především o ulici Všebořická, rondel, ulice Krušnohorská, Božtěšická, Sociální péče, Hoření a Důlce, které jsou nejvíce poničeny a patří ŘSD a dále ulice Seifertova, Sibiřská a úsek mezi Brnou a Církvicemi, patřící Správě a údržbě kraje Ústeckého kraje. Některé opravy již byly provedeny.

   Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem eviduje veškeré závady na komunikacích patřících městu a v nejnutnějším rozsahu připravuje jejich odstranění. Část prací již byla provedena (např. ul. Výstupní), ostatní opravy jsou zadávány.