Opravy a úpravy za 11,8 mil. korun

Opravy a úpravy za 11,8 mil. korun
10.2.2016
Rada města schválila rozpočtová opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 11, 8 mil. korun.

Zapojením volných prostředků vytvořených v roce 2015 tak byly přesunuty 4,78 mil. korun Kč na údržbu a opravy místních komunikací. Plánována je tedy velkoplošná oprava vozovky v ulici Masarykova v úseku Ve Stromkách – přemostění křižovatky „Rondel“ za 1, 1 mil. korun, 2 mil. korun jsou určeny na realizaci, opravy, obnovy a změny vodorovného dopravního značení a dále 1 mil. korun je na opravu svodidel v Bělehradské ulici.

Na položku rozvoje cyklistiky byly přesunuty 4,7 mil. korun, plánována je oprava komunikace podél Klíšského potoka za zimním stadionem v ulici Vinařská, která by měla sloužit po opravě jako dopravně zklidněná komunikace pro pěší a cyklisty. Celkové náklady na tuto akci budou ve výši 7,5 mil. korun a město bude podávat žádost o dotaci z 18. výzvy IROP, popř. na Státním fondu dopravní infrastruktury.

Na položku čištění chodníků a vozovek byly přesunuty 544 tis. Kč, tyto prostředky budou využity na mimořádné úklidy po velkých sportovních a kulturních akcí pořádaných, spolufinancovaných či sponzorovaných městem (vánoční trhy, 1/2maraton apod.).

V oblasti investic dále pokračuje příprava akcí, na které bylo schváleným rozpočtovým opatřením převedeno 1, 275 mil. korun na projektové přípravy. V současné době jsou vypsány veřejné zakázky na dodávky projektových dokumentací na rekonstrukce komunikací Velká Hradební (úsek Pařížská – Bratislavská), Moskevská a Na Spálence. Připravována je aktualizace již starší projektové dokumentace na výstavbu chodníku Kočkovská a úprava projektové dokumentace na zřízení Zóny Tempo 30 v ul. Školní, Návětrná a Vojnovičova včetně rekonstrukce těchto komunikací a zřízení nových parkovacích míst.