Otevřena horní část vozovky v ulici Na Schodech

Otevřena horní část vozovky v ulici Na Schodech
2.5.2014
Otevřena byla opravená horní část vozovky v ulici Na Schodech. Byla tak dokončena celková oprava zahájená I. etapou v roce 2013.

V rámci I. etapy byla v roce 2013 provedena kompletní výměna konstrukce vozovky v úseku Velká Hradební – spojka do ul. Dvořákova. V rámci této etapy byly rovněž jednotlivými správci kompletně zrekonstruovány sítě technického vybavení území – plyn, vodovod, kanalizace a horkovod.

V otevřeném úseku od spojky do ul. Dvořákova po ulici Elišky Krásnohorské byla kompletně vyměněna konstrukce vozovky.

Celkové náklady na opravu konstrukce vozovky činí 4 350 000 Kč vč. DPH. V nejbližší době budou zahájeny i práce na opravě chodníků a schodišťových stupňů a po vyzrání položených živičných směsí bude provedena obnova vodorovného dopravního značení.