Památka Františka Zajíčka

Památka Františka Zajíčka
25.2.2010
Náměstkové primátora Jan Řeřicha a Libor Turek dnes na Západním nádraží uctili památku politického vězně Františka Zajíčka.

   František Zajíček, který se v roce 1993 stal čestným občanem města in memoriam, se za II. světové války aktivně podílel na odboji proti nacismu. Byl velitelem roty partyzánského pluku Ludvíka Svobody. Jeho oddíl úspěšně prováděl destrukce železnice pomocí náloží trhavin a také vážně poškozoval německé vojenské transporty.

   Po válce František Zajíček doufal v lepší časy, ale mýlil se. Brzy přišel únor 1948. František Zajíček patřil k lidem, kteří se nikdy nesmířili s nástupem komunistického režimu a rozhodl se vůči němu aktivně vystupovat prostřednictvím odbojové činnosti. V letech 1948 - 1950 zřizoval v Ústí nad Labem a Neštěmicích tajná skladiště zbraní a trhavin. Společně se dvěma přáteli např. v květnu 1949 poškodili železniční koleje v Praze a ve Veselí nad Lužnicí.

   Osud Františka Zajíčka se začal naplňovat v roce 1953, když STB zahájila akci s názvem „Likvidace“ zaměřenou proti bývalým členům Národně socialistické strany. Na Františka Zajíčka někdo prozradil, že v roce 1948 přijal do úschovy pistoli od Františka Tesaře. V březnu 1953 byl Zajíček zatčen. Při výsleších prováděných vyšetřovateli StB došlo k vyzrazení úkrytů zbraní a trhavin a ke zjištění pachatelů destrukce na dráze v roce 1949. StB nezákonnými prostředky donutila zatčené k doznání činů, které nikdy nespáchali – jednalo se např. o pokus o vraždu komunistického funkcionáře na železnici jedem, pokus o vraždu předsedy vlády Zápotockého, přípravu vyhození do vzduchu budovy KV KSČ v Ústí nad Labem či předávání informací o výrobě sér v ústeckých jatkách do Svobodné Evropy. Zajíček byl označen za vůdce teroristické skupiny a odsouzen k trestu smrti za velezradu a vyzvědačství.

   „Odhalení pamětní desky Františku Zajíčkovi před čtyřmi lety bylo uznáním III. odboje a boje proti komunismu. František Zajíček se nikdy nesmířil s diktaturou, ať už ji prováděly hnědé nebo rudé košile. Je pro nás všechny velkým příkladem, a to zejména s ohledem na dnešní datum, 25. únor…“ řekl Řeřicha.

   Pamětní deska Františku Zajíčkovi byla v prostoru Západní nádraží instalována v roce 2006, a to za finančního přispění města Ústí nad Labem. Dnešní akce se rovněž zúčastnili expremiér Mirek Topolánek, sněmovaní poslanec Petr Gandalovič, starostové městských obvodů, zástupci Konfederace politických vězňů, Svazu nuceně nasazených, Sokola a dalších organizací.