Památka L. Pölzla

Památka L. Pölzla
1.9.2009
Primátor Jan Kubata a jeho náměstkyně Zuzana Kailová dnes připomněli přínos předválečného starosty Leopolda Pölzla pro Ústí nad Labem.

Stalo se tak na vzpomínkovém setkání u jeho pamětní desky umístěné na budově magistrátu.

„Leopold Pölzl byl velmi skromný člověk, zasloužil se mimořádně o rozvoj města a stopy jeho prospěšné činnosti, jako jsou například Benešův most či obytné domy na Klíši, budou patrné i dlouho v budoucnosti. Vážíme si ho i za jeho neohrožené postoje, které zaujímal proti nacismu“, uvedl Kubata.

„Ve vedení města byl Leopold Pölzl po dvě desetiletí první republiky. To nebyla žádná jednoduchá doba, zvládnout politický a hospodářský chaos při rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa, zvládnout vedení města za světové hospodářské krize na počátku třicátých let, to vše vyžadovalo nezměrné úsilí. A byla to politika Leopolda Pölzla, která vedla k vybudování mohutné sítě komunálních podniků a veřejných institucí, které Ústečanům pomohly přečkat nejhorší časy“, řekla ve svém vystoupení Kailová.

Dnešního setkání se kromě politiků zúčastnili rovněž bývalí političtí vězňové, příslušníci PTP, zástupci Sokola a dalších organizací.