Památkový ústav představil své ústecké sídlo

Památkový ústav představil své ústecké sídlo
9.11.2011
Národní památkový ústav v Ústí nad Labem včera představil svoje nové reprezentativní prostory situované v rekonstruovaném zámku v Krásném Březně.

Stalo se tak v rámci slavnostního otevření obnoveného zámku. Národní památkový ústav v Ústí nad Labem do této významné ústecké kulturní památky umístil sídlo svého územního odborného pracoviště. Slavnostní události se za město Ústí nad Labem zúčastnil náměstek primátora Jan Řeřicha. Mezi další vzácné hosty patřili například poslanec Parlamentu České republiky a bývalý primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata, starostka městského obvodu Neštěmice Miloslava Válková společně s místostarostkou Lenkou Jaremovou a řada dalších osobností kulturního a veřejného života.
Krásnobřezenský zámek je jedna z nejcennějších památek na Ústecku. Především však jeho zámecká kaple, kde se zachovala ukázka saské renesance z prvního desetiletí 17. století, tedy z přelomu vlády císařů Rudolfa II. a Matyáše. Patří také k nejcitovanějším památkám z Ústí nad Labem, ať už v české, nebo německé historické literatuře. Na místě dnešního zámku stával v minulosti panský dvůr s tvrzí. Do roku 1867 se obec původně jmenovala Březnice, ještě dříve Březník. První písemná zmínka je v listině knížete Spytihněva II. z roku 1057. Před rokem 1600 nechal postavit na místě původní tvrze Rudolf z Býnova renesanční zámek. Jeho stavitelem byl Hans Bog z Pirny. V průčelí starého křídla, které je spojeno se zámeckým kostelem sv. Floriána chodbou, jsou sluneční hodiny s datem 1603 a latinským nápisem „Soli deo Gloria" – „Jenom Bohu budiž sláva". V roce 1730 byl zámek přestavěn v barokním slohu Ludvíkem Richardem Cavrianim.

Je příjemné vidět, jak se jedna z mála takto významných památek na Ústecku probudila k životu. Národní památkový ústav v Ústí nad Labem má nyní odpovídající zázemí. Těší mne, že zámek ožije i směrem k veřejnosti a že bude určitě hojně využíván ke konání různých kulturně-společenských akcí,“ hodnotil obnovený zámek náměstek Řeřicha.