Parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany

Parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany
26.9.2012
Nové parkovací průkazy (platné v zemích EU) označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou vydává Odbor sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem.

Tyto nové parkovací průkazy nahrazují stávající zvláštní označení č. O1 (znak vozíčkáře do auta). Jsou určeny držitelům průkazů ZTP a ZTP/P s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou (vydávání označení č. O2 je zachováno).

Výměna stávajícího označení O1 bude vzhledem ke konci jejich platnosti probíhat do 31. prosince 2012. K vydání nového parkovacího průkazu je nutné předložit fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě, průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz a stávající zvláštní označení O1. Výměna je zdarma.