Parkování na S. Terase ohrožuje bezpečnost

Parkování na S. Terase ohrožuje bezpečnost
18.11.2011
Parkování na sídlištích Severní Terasy ohrožuje bezpečnost obyvatel. Zúženými silnicemi totiž neprojedou hasičská auta a místy dokonce ani sanitky. Město se snaží tento stav změnit.

Stížnosti občanů na neuspokojivou situaci v tomto směru byly tématem společného jednání zástupců vedení Úřadu městského obvodu Severní Terasa, Městské policie a odboru dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem. Kritická je situace především na sídlišti Dobětice, a to zejména v ulicích Brandtova, Poláčkova a Rabasova. V této lokalitě chybí přibližně polovina odstavných stání. Řidiči zde proto odstavují vozidla na všech místech, kde je to fyzicky možné, například v křižovatkách nebo po obou stranách úzkých komunikací. Tím stěžují průjezdnost ostatním vozidlům a zhoršují rozhledové podmínky, což je nebezpečné zejména pro chodce.

Na společném jednání byl v této věci stanoven postup při změně celého systému parkování. Tento byl všemi přítomnými odsouhlasen tak, aby změna přinesla navýšení počtu parkovacích míst a zároveň v co největší míře eliminovala porušování dopravních předpisů. Vzhledem k tomu, že s tímto postupem souvisí stavební úpravy, budou práce na těchto úpravách zahájeny po skončení zimního období. S tímto řešením budou včas seznámeni všichni občané dané lokality tak, aby se mohli k tomuto návrhu vyjádřit.
Ředitel městské policie Ing. Bakule zadal v souvislosti s tím úkoly veliteli daného okrsku. Na místě samém dochází již nyní ke zvýšenému dohledu strážníků městské policie. V první fázi jsou špatně parkující řidiči na své přestupky upozorňováni a přestupky jsou řešeny převážně domluvou. Městská policie se tak snaží na řidiče porušující zákon působit v první řadě především preventivně. 

Odbor dopravy magistrátu města má k této problematice zpracovánu podrobnou studii, která mapuje parkovací politiku v podmínkách Ústí nad Labem. Její výstupy budou při řešení těchto problémových lokalit využity k nalezení vhodných způsobů řešení odstavování vozidel.

Zvažuje se zde i varianta vybudování parkovacího domu, který by mohl podstatnější měrou pomoci tuto neuspokojivou situaci řešit. V této věci je však třeba nejprve nalézt investora, který by celý projekt financoval,“ přiblížil jedno z řešení náměstek primátora Jan Řeřicha.