Pečovatelská služba získala další prostředky pro servis klientů

Pečovatelská služba získala další prostředky pro servis klientů
18.6.2014
Vedení města jednalo o podpoře Pečovatelské služby, p. o., která napomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením.

Radní schválili další podporu ve výši 230 tisíc Kč na nákup vozidla určeného k přepravě klientů k lékaři či na jednání na veřejných institucích a na mobilní zvedák pro klienty. Podpora rozpočtu Pečovatelské služby byla městem za poslední tři roky navýšena a město tak realizovalo slib, že i nadále bude nápomocno při další péči o klienty.

„Všem zaměstnancům Pečovatelské služby patří velké poděkování za jejich práci. Na podporu služby jsme prostředky našli díky úsporám v hospodaření a jsme rádi, že je můžeme věnovat na správnou věc,“ řekl primátor Vít Mandík.

Už v loňském roce město poskytlo prostředky ve výši 390 tisíc korun na nákup dvou užitkových vozů, které pečovatelky využívají pro servis 350 aktivních klientů s rozvozem 180 jídel.