Pietní akt ke Dni vítězství

Pietní akt ke Dni vítězství
6.5.2014
Pietní akt ke Dni vítězství se konal u Pomníku osvobození v Městských sadech v Ústí nad Labem.

Kytice k památníku položili primátor Vít Mandík, náměstek primátora Pavel Boček, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ředitel Krajského vojenského velitelství Rostislav Domorák a další.

„Nikdy nenalezme dostatek slov, abychom vyjádřili své díky a uznání všem, kteří neváhali a obětovali životy za naši svobodu. Jejich odkaz je pro nás zavazující, nesmíme nikdy zapomenout a neustat ve svém aktivním úsilí o mír,“ uvedl primátor Mandík.

Mezi účastníky setkání byli váleční veteráni, členové Parlamentu ČR, představitelé bezpečnostních složek, zástupci městských obvodů, politických stran, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Československé obce legionářské a dalších organizací. Ze zahraničních delegací se vzpomínkového setkání zúčastnil generální konzul Ruské federace v Karlových Varech Konstantin Konstantinovič Provalov. Akci navštívila řada žáků z místních základních škol se svými učiteli.