Pilotní projekt dopravního značení ve prospěch cyklistů

Pilotní projekt dopravního značení ve prospěch cyklistů
4.7.2014
Nový projekt vodorovného dopravního značení v ulici Neštěmická vymezí jízdní pruhy pro cyklisty po obou stranách komunikace.

V rámci programu IPRM Mobilita budou realizovány úpravy zálivů zastávek v ul. Neštěmická. Po dokončení stavebních úprav byla plánována realizace nového vodorovného dopravního značení v této ulici. Město Ústí nad Labem využije tohoto záměru a upraví dopravní značení ve prospěch cyklistů.

V současné době je ul. Neštěmická nepřívětivě široká třída s jedním jízdním pruhem v každém směru a se zákazem parkování po obou stranách. Nový projekt vodorovného dopravního značení navrhne uspořádání dopravy v ulici Neštěmická tak, že kromě hlavních jízdních pruhů budou nově vymezeny v prostoru komunikace i jízdní pruhy pro cyklisty v obou směrech a parkovací místa po jedné straně komunikace.