Platnost zákazu podomního prodeje

Platnost zákazu podomního prodeje
7.10.2013
Počínaje dnem 5. října 2013 platí zákaz podomního a pochůzkového prodeje na celém území statutárního města Ústí nad Labem.

Nařízení o doplnění a změně Tržního řádu, které schválila rada města, nabylo účinnosti po uplynutí zákonné lhůty. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či nabízení služeb mimo provozovnu, který je provozovaný formou pochůzky, při němž je potenciální odběratel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem zejména obcházením jednotlivých domů. Výjimkou jsou objekty a parcely obchodních center a obchodních řetězců.

„Nařízením chceme zajistit větší bezpečnost občanů, zejména seniorů, kteří jsou často obtěžováni nezvanými prodejci. Občané na porušování nařízení mohou upozornit naši městskou policii na čísle 156, která může udělit na místě blokovou pokutu nebo předat přestupek k přestupkovému řízení,“ dodal primátor Vít Mandík.

Nařízení se nevztahuje na pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb při slavnostech, sportovních podnicích a podobných akcích, pokud bylo pořadateli uděleno povolení Magistrátu města Ústí nad Labem. Pochůzkovým prodejem není myšlena ani veřejná sbírka.