Po Malé Hradební už zítra

Po Malé Hradební už zítra
10.11.2009
Pravděpodobně už zítra odpoledne budou moci řidiči jezdit po nově zrekonstruované komunikaci v ulici Malá Hradební přiléhající k novému obchodnímu a společenskému centru Forum.

   Vozy městské dopravy však tudy začnou projíždět až od 13. prosince, kdy začne platit zimní jízdní řád. „Zprovoznění jedné z hlavních dopravních tepen ve městě nepochybně zlepší průjezdnost centrem, což je v době stavebního rozvoje Ústí nad Labem, který dopravu částečně komplikuje, mimořádně důležité. Některé vozy MHD už nebudou jezdit přes Mírové náměstí, a to jistě v určité míře přispěje k celkovému zklidnění centrální plochy,“ říká primátor města Jan Kubata.

   Součástí investiční akce bylo rovněž vybudování trolejí vedoucích od autobusového nádraží kolem Obchodního centra Forum k Hlavnímu nádraží a přes Benešův most na Střekov. Na tuto trasu budou umístěny trolejbusy linek 60 a 62. Z autobusů budou Malou Hradební jezdit linky 2, 3, 9, 11, 13, 17, 19, 101 a 102. U Hlavního nádraží jsou cestujícím k dispozici dvě nástupiště.

   Posledním krokem rekonstrukce Malé Hradební se stane její ozelenění, a to na jaře 2010. Město zároveň s Malou Hradební dokončilo rekonstrukci přednádražního prostoru a na ní navazující ulice v Jirchářích, kde byly vysazeny nové stromy. Součástí prací byl její nový povrch a přeložky sítí, vč. jiného prostorového řešení a osazení informačního panelu.

   Plocha před Hlavním nádražím prošla celkovou proměnou. Nové chodníky a nástupiště ještě doplní na jaře příštího roku fontána. Zrekonstruována byla rovněž celá komunikace s řešením dvou nástupních pruhů pro MHD a vytvořením samostatného pruhu pro ostatní dopravu. Přibylo nové veřejné osvětlení, signalizační zařízení, kamerový systém, automatická závlaha zeleně, přechody pro postižené a dopravní značení. „Město vybudovalo v přednádražním prostoru jímku a provedlo kontrolní vrty, které budou zapotřebí pro akci „Protipovodňová opatření - levý břeh“. Zde bude investorem Povodí Labe. Tyto práce bylo nutné udělat v předstihu, aby se pak do nových povrchů nezasahovalo“, uvádí náměstek primátora Jan Řeřicha. Jak dále uvedl, termín ukončení rekonstrukce přednádražního prostoru je stanoven až na polovinu roku 2010. „Rozhodli jsme se však, že tento prostor zprovozníme již nyní, současně s Malou Hradební. V přednádraží budou ještě probíhat drobné práce, které však dopravu nijak zvlášť omezovat nebudou“.

   Práce na rekonstrukci Malé Hradební začaly v březnu 2007 a celkové náklady činí 194 mil. korun. Co se týče přednádraží, stavba začala v listopadu loňského roku a cena vyšla na 77,5 mil.