Po opravě je otevřena ulice Na Schodech

Po opravě je otevřena ulice Na Schodech
22.11.2013
Ulice Na Schodech byla v pátek odpoledne zprovozněna. 1. etapa velkoplošné opravy přišla na 1,9 milionu korun.

Zrekonstruována byla nejenom vozovka, ale také inženýrské sítě v úseku mezi ulicemi Velká Hradební a spojkou do ulice Dvořákova. Velkoplošná oprava horního úseku se uskuteční v 2. etapě, která proběhne v příštím roce. Součástí prací bude i předláždění chodníků a opravy schodišťových stupňů v této ulici.

K závěru spějí práce také v ulici Dvořákova. V současné době probíhají v horní části přípravné práce pro pokládku obrusné vrstvy vozovky, která proběhne příští týden. I v této ulici by Statutární město Ústí nad Labem chtělo v příštím roce provést velkoplošné opravy chodníků.

Průjezdu komunikací Na Schodech musí řidiči věnovat i nadále věnovali zvýšenou pozornost. Vzhledem k realizaci 2. etapy na jaře 2014 je v prostoru křižovatky se spojkou do ul. Dvořákova pouze provizorní napojení nových a původních povrchů, v horní části komunikace pak v části levého pruhu (ve směru od centra) je proveden pouze provizorní zásyp. Všechny překážky jsou označeny přenosným dopravním značením.