Počítače rozvíjejí znalosti a dovednosti dětí

Počítače rozvíjejí znalosti a dovednosti dětí
10.1.2012
Náměstkyně primátora Helena Kubcová dnes navštívila mateřskou školu Kameňáček a Internátní mateřskou školu Čajkovského v Ústí nad Labem.

Hlavním účelem těchto návštěv bylo seznámení se s praktickým využitím počítačových jednotek KidSmart. Celkem 20 mateřských škol v Ústí nad Labem obdrželo tyto počítače od společnosti IBM v rámci realizace programu „IBM KidSmart Early Learning Programme“. Počítače Kidsmart obsahují speciální vzdělávací program v českém jazyce, uzpůsobený pro dětský věk, v jehož rámci si děti rozvíjejí logické myšlení, procvičují čtení, prostorové a časové představy a rozvíjejí jazykové vyjadřování. Počítače zároveň podporují děti v touze po poznání a dovolují jim experimentovat. Děti si rozšiřují znalosti o přírodě, o světě a zdokonalují se rovněž v sociálních dovednostech. Design a struktura samotného počítače jsou na míru upraveny právě pro využití dětmi. Děti v mateřských školách se prací a hrou na tomto počítači seznamují s jeho ovládáním. V počítači je nahrán zvukový záznam, který děti přesně směruje ke konkrétním úkolům.

„Děti nám předvedly, jak obratně dovedou s počítačem pracovat. Počítače KidSmart jsou nástrojem umožňujícím dětem předškolního věku rozvoj jejich znalostí, dovedností a talentu.Díky nim se děti rozvíjí moderním způsobem, což je v dnešní době, která je poznamenána prudkým rozvojem v oblasti výpočetní techniky pro děti velké plus“, hodnotila přínos počítačů v mateřských školách náměstkyně Kubcová.