Poděkování bezpříspěvkovým dárcům krve

Poděkování bezpříspěvkovým dárcům krve
21.10.2013
Město Ústí nad Labem uspořádalo pro dárce krve slavnostní večer v Severočeském divadle jako poděkování za jejich záslužnou činnost, která zachraňuje životy.

Dárci krve přijali pozvání na slavnostní předání šeků v reprezentativních prostorách divadla. Ocenění Zlatým křížem Českého červeného kříže 3. třídy a 2. třídy získali z rukou náměstkyně primátora Zuzany Kailové pamětní listy. „Dovolte, abych Vám všem za rozhodnutí darovat krev upřímně poděkovala. Je mi velkou ctí Vám předávat ocenění,“ uvedla náměstkyně Zuzana Kailová.

Pro dárce krve a ostatní hosty byl po slavnostním ceremoniálu připraven výběr písní z muzikálu Noc na Karlštejně.

V letošním roce bylo celkem oceněno 115 osob, z toho 17 dárců oceněných Zlatým křížem Českého červeného kříže 3. třídy a 4 dárci ocenění Zlatým křížem Českého červeného kříže 2. třídy.